Προεκλογικά ερωτήματα

Εκτύπωση
mia-kriti

- Για ποιους λόγους οι πολίτες να εμπιστευθούν τον συνδυασμό μας;

- Ποιες οι προτεραιότητες που βάζουμε αμέσως μετά τις εκλογές;

- Πως θα διαχειριστούμε τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών;