Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Τελευταία Ενημέρωση12:46:26 PM GMT

Βρισκεσαι στη σελιδα: ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Ερώτηση για τα μηχανοκίνητα στις προστατευόμενες περιοχές

Ερώτηση για τα μηχανοκίνητα στις προστατευόμενες περιοχές

E-mail Εκτύπωση PDF
enduro-psiloreitis1

Ερώτηση προς τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας  Καλογερή Νικόλαο και τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα Χνάρη Εμμανουήλ

Από την αναφορά του Παγκρήτιου Δικτύου των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, από τα σχετικά δημοσιεύματα αλλά και από τη δική μας εμπειρία γνωρίζουμε ότι αρκετά συχνά ιδιώτες και επαγγελματίες, είτε για διασκέδαση είτε για βιοπορισμό, βγαίνουν με μηχανοκίνητα οχήματα εκτός δρόμου και εισβάλουν σε ευαίσθητες περιοχές όπως παραλίες, αμμοθίνες, κοίτες ποταμών, υγροτόπους, προστατευόμενες περιοχές, ορεινά μονοπάτια, δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικούς τόπους, ακόμα και καλλιεργημένες εκτάσεις.

Υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες που έχουν γίνει στα δασονομεία για ομάδες με μηχανές εντούρο πάνω σε ορεινά μονοπάτια στον Ψηλορείτη να ανεβαίνουν ακόμα και στην κορυφή, ομάδες από τζιπ ή γουρούνες να κάνουν διαδρομές εκτός δρόμου πάνω σε ορειβατικά μονοπάτια και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές στα βουνά της Κρήτης. Καταγγελίες έχουν γίνει ακόμα για τουρίστες και ντόπιους που διασκεδάζουν με τζιπ, γουρούνες ή δίκυκλα πάνω σε αμμοθίνες στις παραλίες, μέσα σε υγροτόπους και σε κοίτες ποταμών. Αρκεί όμως μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για να αντιληφθεί κανείς την ένταση, την έκταση και τη σοβαρότητα αυτών των δραστηριοτήτων αφού αυτοί που τις ασκούν συνήθως αναρτούν τα σχετικά βίντεο, φωτογραφίες, χάρτες και περιγραφές, συχνά για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

Τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι γνωστό ότι καταστρέφουν τη χλωρίδα, έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε ορισμένα είδη πανίδας, επιδεινώνουν τη διάβρωση του εδάφους, είναι πολύ ενοχλητικές έως και επικίνδυνες για τις ήπιες μορφές τουρισμού που ασκούνται κοντά στη φύση, για τους λουόμενους στις παραλίες και για όσους ασκούν περιηγητικό τουρισμό. Γι αυτούς τους λόγους, μια σειρά από νόμοι και υπουργικές αποφάσεις* που έχουν στο οπλοστάσιό τους οι αρμόδιες υπηρεσίες τις απαγορεύουν και τις περιορίζουν. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 του Ν.3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, α) Δεν επιτρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις, όπως ενδεικτικά, μόνιμες ή εποχικές λίμνες και τέλματα και οι ακτές τους, ο αιγιαλός, οι αμμοθίνες, ποτάμια, ρέματα και ρυάκια, δάση, λιβάδια, βοσκότοποι, οι οικότοποι προτεραιότητας του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και σε μονοπάτια που βρίσκονται σε τέτοιες περιοχές και β) Δεν επιτρέπεται η, μέσω της κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, αυτόβουλη δημιουργία νέων ή η επέκταση υφιστάμενων δρόμων σε δασικά, χορτολιβαδικά και παράκτια οικοσυστήματα.

Ερωτώνται οι κ. Αντιπεριφερειάρχες:

1) Είναι σε γνώση τους αυτά τα περιστατικά; Έχουν ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες έχουν φτάσει οι καταγγελίες; (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Διευθύνσεις Δασών, Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε., Διεύθυνση Πε. Χω. Περιφέρειας, ΕΥΕΠ, ΑΚΟΜ Ψηλορείτης, ΜΦΙΚ).

2) Αναγνωρίζουν την σοβαρότητα των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν αυτές οι δραστηριότητες στο περιβάλλον και στον εναλλακτικό και ήπιο τουρισμό.

3) Είναι συμβατές αυτές οι δραστηριότητες με το αγροδιατροφικό μοντέλο που προωθεί η Περιφέρεια Κρήτης;

4) Σε ποιές ενέργειες έχει την πρόθεση να προβεί η Περιφέρεια Κρήτης ώστε να ελεγθούν αυτές οι δραστηριότητες και να προστατευτεί αποτελεσματικά το φυσικό περιβάλλον, ο πολιτισμός και η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος;

Με εκτίμηση

Αριστείδης Παπαδάκης,
Περιφερειακός Σύμβουλος, Μια Κρήτη, περιβάλλον - άνθρωπος

* Σχετικές διατάξεις:

 • Άρθρο 13 παρ. 4 του ν. 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
 • Άρθρο 78 παρ. 9 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ. 9 του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159).
 • Άρθρο 36 του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159), με το οποίο αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 45 έως 61 του ν. 998/1979 και συγκεκριμένα το άρθρο 56 αυτού περί ορειβατικών καταφυγίων.
 • Άρθρο 19 του ν. 998/1979 και διατάξεις του π.δ. 67/1981 «περί προστασίας της Ελληνικής Άγριας Πανίδας και Αυτοφυούς Χλωρίδας» (ΦΕΚ Α΄ 23/ 30-1-1981 και 43/18-2-1981).
 • Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄ 60).
 • Άρθρο 57 παρ. 13 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α΄ 90), όπως διορθώθηκε με την παρ. 14 του αρθρ. 6 του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ Α΄ 153) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρο 29 ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 60), καθώς και με την παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 24).
 • Σύμβαση για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στη Ευρώπη (Σύμβαση Βέρνης), που κυρώθηκε με τον ν. 1335/1983 (ΦΕΚ Α΄ 32).
 • Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207).
 • ΚΥΑ 33318/3028/11-12-1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΦΕΚ Β΄ 1289), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε103/04-04-2008 «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 33318/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (ΦΕΚ Β΄ 1289) και (ΦΕΚ Β΄ 992), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/104 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ Β΄ 645).
 • ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε/103/01.09.2010 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της» (ΦΕΚ Β΄ 1495), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» (ΦΕΚ Β΄ 1495), του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
 • Απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας υπ’ αριθ. 66102/970/23-2-1995 (ΦΕΚ Β΄ 170) περί «Ρυθμίσεως θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και στις δασικές εκτάσεις της Χώρας».
 • Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αριθ. 151344/165 (ΦΕΚ Β' 206) περί «Καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών» (ΦΕΚ Β' 206)